Hem
Sök på Kläder.nu Kläder.nu:s blogg Kläder.nu:s trendsida Kläder.nu testar nätbutiker

Koppartrans

Svenska streetmärket med det eldssprutande K-djuret.

Koppartrans har en historia som sträcker sig tillbaka till svenskt 40-tal i och med sammanslagningen av gruvbolaget Stora Kopparberg och shippingföretaget Transatlantic. Symbolen, det eldssprutande heraldiska djuret, syftar på raffinaderiets eviga låga som utgjordes av överskottsråolja. 1997 bestämde sig Per Eric Melinder för att återanvända logotypen, denna gång i klädsammanhang.

Kläder.nu kategori: Streetwear.